AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM
FONU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 24.07.2017
 
  KATILIMCILARA DUYURU
Eski Duyurular
 
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fon, birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin portföy dağılımını yapmasını isteyen yatırımcılar için kurulmuştur. Portföy Yöneticisi, Fonun varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde hızlı ve ani şekilde değiştirebilir. Fonun yatırım yapabileceği enstrumanlar ve bu enstrumanlara ne oranda yatırım yapılabileceği izahnamede belirtilmiştir. Bu çerçevede Fon portföyünde yer alacak yatırım araçları 8. Maddede belirtilen limitler dahilinde değişebilir ancak, ağırlıklı olarak Devlet Dış Borçlanma Araçları, Yabancı Borçlanma Araçları ve döviz cinsinden ihraç edilen Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları'na yatırım yapılacaktır.

Fonun Eşik Değeri
%100 BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)


Portföy Bilgileri
 
Yönetim Bilgileri
Halka Arz Tarihi
17.11.2003
Fon Toplam Değeri
4.941.475,39
Yatırımcı Sayısı
5.161
Birim Pay Değeri
0,018918

Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir.
 
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret Ünvanı
Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.

 
Portföy Dağılımı (%)
 
Fon Kurulu Üyeleri
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
37,59
Özel Sektör Tahvil / Bono
29,84
Ters Repo
4,05
Takasbank Para Piyasası
7,77
Diğer
20,75
TOPLAM
100,00
 
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı
Tankut Eren Fon Kurulu Üyesi
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi
Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi

   

 
   
Fon Denetçileri

Alper Oturaklı
Ali Ergin Akkiprik
     
İlgili Fon Bilgileri
 
Kurucunun Ortaklık Yapısı
7.12.2015 Tarihi İtibarıyla

Fonun Karşılaştırmalı Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü Değerleri Ve Aylık Getiri Oranları
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Tanıtım Formu
Yıllık Raporlar

İlk 3 Aylık Raporlar
İkinci 3 Aylık Raporlar
Üçüncü 3 Aylık Raporlar
Bağımsız Denetim Raporları
Performans Sunuş Raporları
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

 
Adı-Soyadı /
Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
AEGON Turkey Holding B.V
126.400.000,00
100,00
Toplam
126.400.000,00
100.00
     
     
     


En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilir

Alım Satım Yerleri
AEGON Emeklilik ve Acenteleri


Kurucunun Diğer Fonları

AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu