AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 24.05.2016
 
  KATILIMCILARA DUYURU
Eski Duyurular
  EYF Saat 14:00 sonrası yapılan işlemler
 
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri %78-100, Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları %0-20, Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Ters Repo %0-2, Vadeli / TL Mevduat / Katılma Hesabı %0-20.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi (TÜM), %2 KYD O/N Brüt Repo Endeksi, %4 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), % 2 KYD ÖST Endeksi (Sabit) ve % 2 KYD ÖST Endeksi (Değişken).

Takasbank Para Piyasası işlemleri ters repo kapsamında değerlendirilmiştir. Ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.


Portföy Bilgileri
 
Yönetim Bilgileri
Halka Arz Tarihi
17.11.2003
Fon Toplam Değeri
59.450.698,30
Yatırımcı Sayısı
47.607
Birim Pay Değeri
0,041112

Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir.
 
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret Ünvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.

 
Portföy Dağılımı (%)
 
Fon Kurulu Üyeleri
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
82,65
Özel Sektör Tahvil / Bono
2,79
Ters Repo
1,18
Vadeli Mevduat
13,38
TOPLAM
100,00
 
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı
Tankut Eren Fon Kurulu Üyesi
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi
Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi

   

 
   
Fon Denetçileri

Alper Oturaklı
Ali Ergin Akkiprik
     
İlgili Fon Bilgileri
 
Kurucunun Ortaklık Yapısı
7.12.2015 Tarihi İtibarıyla

Fonun Karşılaştırmalı Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü Değerleri Ve Aylık Getiri Oranları
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Tanıtım Formu
Yıllık Raporlar

İlk 3 Aylık Raporlar
İkinci 3 Aylık Raporlar
Üçüncü 3 Aylık Raporlar
Bağımsız Denetim Raporları
Performans Sunuş Raporları
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

 
Adı-Soyadı /
Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
AEGON Turkey Holding B.V
126.400.000,00
100,00
Toplam
126.400.000,00
100.00
     
     
     


En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilir

Alım Satım Yerleri
AEGON Emeklilik ve Acenteleri


Kurucunun Diğer Fonları


AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu