AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 20.06.2018
 
  KATILIMCILARA DUYURU
Eski Duyurular
 
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Türk Ortaklık Payları %15-%45, Kamu iç borçlanma araçları %35-%65, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri(*) %5-%20, Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları (**) %0-%20, vadeli mevduat %0-%25(***), Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0-%10

(*)Ters Repo ve Borsa Para Piyasası işlemlerinin her birinin oranı % (yüzde) 10’u geçemez.
(**)Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) 4’ünü geçemez.
(***) Bir bankada bulunan mevduatın oranı, portföy değerinin %(yüzde) 6'sını geçemez.


Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST 100 Endeksi, %45 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi, %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.

Takasbank Para Piyasası işlemleri ters repo kapsamında değerlendirilmiştir. Ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.Portföy Bilgileri
 
Yönetim Bilgileri
Halka Arz Tarihi
17.11.2003
Fon Toplam Değeri
35.619.893,16
Yatırımcı Sayısı
28.666
Birim Pay Değeri
0,053517

Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir.
 
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret Ünvanı
Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.

 
Portföy Dağılımı (%)
 
Fon Kurulu Üyeleri
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
51,13
Özel Sektör Tahvil / Bono
5,22
Hisse Senedi
27,07
Takasbank Para Piyasası
0,41
Diğer
16,17
TOPLAM
100,00
 
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı
Tankut Eren Fon Kurulu Üyesi
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi
Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi
     

 
   
Fon Denetçileri

Alper Oturaklı
Ali Ergin Akkiprik
     
İlgili Fon Bilgileri
 
Kurucunun Ortaklık Yapısı
7.12.2015 Tarihi İtibarıyla

Fonun Karşılaştırmalı Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü Değerleri Ve Aylık Getiri Oranları
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Tanıtım Formu
Yıllık Raporlar

İlk 3 Aylık Raporlar
İkinci 3 Aylık Raporlar
Üçüncü 3 Aylık Raporlar
Bağımsız Denetim Raporları
Performans Sunuş Raporları
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

 
Adı-Soyadı /
Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
AEGON Turkey Holding B.V
126.400.000,00
100,00
Toplam
126.400.000,00
100.00
     
     
     


En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilir

Alım Satım Yerleri
AEGON Emeklilik ve Acenteleri


Kurucunun Diğer Fonları
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu