AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ : 20.06.2018
 
  KATILIMCILARA DUYURU
Eski Duyurular
  EYF Saat 14:00 sonrası yapılan işlemler
 
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fon ağırlıklı olarak T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmeyi amaçlar. Fon yatırım stratejisi aşağıdaki bant aralıklarında belirlenmiştir:

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %75-100, Türk Lirası Cinsinden; Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları %0-15, Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0-1


Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.Portföy Bilgileri
 
Yönetim Bilgileri
Halka Arz Tarihi
30.04.2013
Fon Toplam Değeri
14.049.409,44
Yatırımcı Sayısı
9.796
Birim Pay Değeri
0,011952

Not:Yeni Türk Lirasına geçişle birlikte birim fon pay değerleri 1.000.000 TL ' ye bölünerek İfade edilmektedir.
 
Portföy Yönetici Kuruluş Ticaret Ünvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.

 
Portföy Dağılımı (%)
 
Fon Kurulu Üyeleri
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
86,54
Özel Sektör Tahvil / Bono
1,37
Takasbank Para Piyasası
0,57
Diğer
11,52
TOPLAM
100,00
 
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı
Tankut Eren Fon Kurulu Üyesi
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi
Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi
     

 
   
Fon Denetçileri

Alper Oturaklı
Ali Ergin Akkiprik
     
İlgili Fon Bilgileri
 
Kurucunun Ortaklık Yapısı
7.12.2015 Tarihi İtibarıyla
 
Adı-Soyadı /
Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
AEGON Turkey Holding B.V
126.400.000,00
100,00
Toplam
126.400.000,00
100.00
     
     
     


En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta Belirlenen Yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilir

Alım Satım Yerleri
AEGON Emeklilik ve Acenteleri


Kurucunun Diğer Fonları
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu